Pacelathon terbaru bahasa krama
pacelathon terbaru ini adalah salah satu dari pacelathon terbaru yang saya buat tetapi belum saya publish :D , saya buatkan pacelathon terbaru ini .ng menyuruh
guru bahasa jawa saya yang menyuruh membuat pacelathon terbaru ini .

                              pacelathon terbaruThomy                             : Kula nuwun, Asslamualikum.
Kepala desa                     : Mangga… Wa’alaikumsalam O… nak Thomy mangga  ?
Thomy                             : kulo , badhe wonten kawigatosan sakedik dhateng panjenengan pak?
Pak RT                             : oh..  lenggah dhisik sing kepenak..
Thomy                             : Matur nuwun pak.
Kepala desa                     : ono opo kadingaren kowe mrene??
 Thomy                            : Mekaten pak, kula di dhawuhi  bu guru ngadhakake wawancara          caranipun     ngadhepi bencana longsor ing                                                        wayah udan lan    penyebabipun pak?
Pak RT                             : penyebab ipun longsor iku ono akeh mas, ono sing ulahing      manungsa lan alam.
Thomy                             : Ingkang panyebab dhateng saking  alam inggih menika napa pak?
Kepala desa                     : Penyebab saka alam yaiku kayata udan deres kang ora mandeg –       mandeg.
Thomy                             : Ingkang sebab ing saking manungsa inggih menika napa pak?
Kepala desa                     : Lha sing teko manungsa iki kudu di hindari amargi  bisa nyebabake     longsor kayata kagiatan ngursak    alam                                                                nebang wit sembarangan kang        bisa nyebabake longsor ing wayah udan , ngeruk watu – watu gedhi                                                                     gedhe ning pinggir gunung.
Thomy                             : Tanggapan masyarakat desa kangge ngadhepi longsor  inggih manika  napa pak?
Kepala desa                     : Tanggape masyarakat yaiku kaya kerja bakti ngresiki , nandur wit       kang kang akeh nganti ono slogan                                                           "siji wong siji wit “            ,masyarakat di sadar ake       supaya ora ngetok wit sembarangan   nglakoni                                                                   pilih sebab, yen wit ing hutan gundul bisa nyebab ake longsor ing gunung .
Thomy                             : Tanggapanipun masayarakate  piyambak ingkang badhe ngadepake   wayah udan pak ?
Pak RT                             : Ya kayata sing tak jelaske mau , cuman masyarakate dewe kuwi angel di ajak lestarike hutan
Thomy                             : Inggih pak, leres pendhapatipun njenengan masyarakat kedhah gelem mangkat amargi kagiatan niku kangge
tiyang kathah kang     ndadosake       selain  aman saking longsor  lan hidup bisa harmonis   kanthi di  dianakake                                                gotong royong.
Pak RT                             : Ono meneh tah ora mas?
Thomy                             : Wonten pak sinten ingkang bertanggung jawab dhateng kajadian        longsor pak?
Kepala desa                     :  Masyarakat lan pamarintah uga isa njaga kelestarian hutan sekitar.
Thomy                             : ohh ngoten pak. Pripun tindhakan kang di anakake sak sampunipun  longsor  kadadean pak?
Pak RT                             : Nyametake barang kaang berharga ing panggonan kang luwih   dhuwur , lan lungo dhateng pengungsian.
Thomy                             : Tindhakanipun masyarakat sekitar apa kang dianakake  saksampunipun longsor pak?
Pak RT                             : Ngresiki lemah kang nutupi sarana publik  , kerja bakti ndandani fasilitas kang rusak akibat longsor  lan      nata                                                     lingkungan supaya katon     resik lan tata kaya sedurunge longsor
Thomy                             : Matur suwun pak dhateng pendapantipun,kulo lajeng badhe wangsul rumiyin.
Kepala desa                     : Manggo mas sami – sami
Thomy                             : Wassalamualikum
Kepala desa                     : Wa’alaikum salam


terima kasih atas kunjungannya semoga kita turut melestarikan hutan indonesia berkat pacelathon terbaru yang saya buatPrevious
Next Post »